Povinne zverejňované zmluvy uzavreté v roku 2012

Obstarávateľ:

  • názov: Centrum vedecko-technických informácií SR
  • sídlo:   Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava)
  • IČO:     151 882
  • rezort: Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu, SR

Číslo zmluvy Názov zmluvy Dodávateľ
názov, sídlo, IČO
Hodnota/€ Dátum uzavretia Dátum účinnosti Dátum platnosti do Poznámka
139/CVTISR/2012 Dodatok č. 1 k zmluve na vykonávanie upratovacích služieb MAPEKA, s. r. o.
Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava
36688843
EUR s DPH 5.12.2012
138/NITT/2013 Dohoda o poskytnutí dlhodobých výpožičiek z knižničného fondu Centra vedecko-technických informácií SR Trnavská univerzita v Trnave *
Hornopotočná 23, 91843, Trnava
31825249
0 EUR s DPH 18.12.2012 9.1.2013 31.12.2014 * objednávateľ; dodávateľ je CVTI SR
137/NITT/2012 Dohoda o poskytnutí dlhodobých výpožičiek z knižničného fondu Centra vedecko-technických informácií SR Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach *
Šrobárova 2, 041 80 Košice
00397768
0 EUR s DPH 21.12.2012 31.12.2014 * objednávateľ; dodávateľ je CVTI SR
136/CVTI SR/2012 Zmluva o poskytovaní bezpečnostných služieb Delta Security, s.r.o.
Nobelova 30, 831 02 Bratislava
35720972
135 000,- EUR s DPH 28.12.2012 01.01.2013 01.01.2016
135/CVTI SR/2012 o poskytovaní služieb spojených so zabezpečovaním stravovacích poukážok DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o.
Kálov 356, 010 01 Žilina
36391000
3,30 EUR s DPH za 1 stravný lístok 27.12.2012 01.01.2013 01.01.2016
134/CVTISR/2012 Zmluva o spoločnom užívaní zariadení a technického vybavenia, vrátane spoluúčasti na hradení prevádzkových nákladov Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
00397563
554.09 EUR s DPH 10.12.2012 03.01.2013 na dobu neurčitú Žilinská univerzita je objednávateľ, dodávateľ je CVTI SR
133/CVTISR/2012 Kúpa tovaru - propagačných a reklamných predmetov REPRE, s. r. o.
Vlčie hrdlo 61, 821 07, Bratislava
35810122
2640,60 EUR s DPH 21.12.2012 22.12.2012
132/CVTISR/2012 Kúpna zmluva – reklamné predmety ARKA, a.s.
Palatínova 15, 945 01 Komárno
36523496
3630,72 EUR s DPH 20.12.2012 21.12.2012 20.12.2013
131/NCP/2012 Zmluva o vzájomnej spolupráci Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre – Fakulta prírodných vied
Trieda A.Hlinku 1, 949 74 Nitra
00157716
10 860,- EUR s DPH 19.12.2012 21.12.2012 31.12.2013
130/PK/2012 Zmluva o vytvorení diela a Licenčná zmluva - vzorové smernice o ochrane a komercializácii duševného vlastníctva Ing. Lucia Lalíková, PhD., JUDr. Zuzana Adamová, PhD., JUDr. Tomáš Klinka

4 990,- EUR s DPH 19.12.2012 20.12.2012
128/CVTISR/2012 Servisná zmluva Atos IT Solutions and Services s.r.o.
Einsteinova 11, 851 01 Bratislava
45650276
0 EUR s DPH 17.12.2012 18.12.2012 17.12.2015
127/CVTISR/2012 ZMLUVA O UVEREJNENÍ INZERCIE MEDIATEL, spol. s r.o.
Miletičova 21, 821 08 Bratislava
35859415
514,- EUR bez DPH 14.12.2012 15.12.2012 11.04.2014
126/CVTISR/2012 Zmluva o dielo na zabezpečenie zimnej údržby Autoservis Jankovič, s.r.o.
Pažitná 18, 900 31 Stupava
46084231
2 988,- EUR s DPH 4.12.2012 7.12.2012 28.2.2013
125/CVTISR/2012 Zmluva o spolupráci Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava
00586927
4 500,- EUR s DPH 4.12.2012 6.12.2012
124/NCP/2012 Licenčná zmluva k výstave Jozef Murgaš Obecný úrad Tajov
Tajov 79, 976 34 Tajov
00313882
0 EUR s DPH 04.12.2012 05.12.2012 neuvedený
123/CVTISR/2012 Nájomná zmluva Outdoor Media, s.r.o.
Gunduličova 12, 811 05 Bratislava
35882158
2250 EUR bez DPH 18.10.2012 04.12.2012 04.12.2017
122/PK/2012 Dodatok č.1 ku Zmluve o inštalovaní softvérového diela – virtuálne prezentácie Mgr. Norbert Végh - ORON
Nová 500/66, 045 01 Levoča
10905235
9950 EUR s DPH 28.11.2012 04.12.2012 29.06.2013
121/PK/2012 Dodatok č. 2 k zmluve o zhotovení diela č. 6/PK/2011 InterWay, s.r.o.
Stará Vajnorská 21, 831 04 Bratislava
35728531
0 EUR s DPH 27.11.2012 29.11.2012 30.01.2013
120/PK/2012 Poistná zmluva 3117027676 UNIQA poisťovňa, a.s.
Lazaretská 15, 820 07 Bratislava
00653501
1322,73 EUR s DPH 27.11.2012 29.11.2012 14.06.2014
119/SEE SCIENCE/2012 Zmluva o poskytnutí služieb Advert Media s.r.o.
Lehotského 1, Bratislava 811 06
36234141
7 900,- EUR s DPH 22.11.2012 27.11.2012 15.12.2012
118/CVTISR/2012 Zmluva o dielo a licenčná zmluva SVOP, s.r.o.
Líščie údolie 59, 841 04 Bratislava
30775264
20 830,- EUR s DPH 19.11.2012 27.11.2012 Vytvorenie nových funkcionalít a ich aplikácia v aplikačnom progravomom vybavení CREPČ
117/CVTISR/2012 Servisná a aktualizačná zmluva č. 2012/11 DWC Slovakia a.s.
Panenská 24, 811 03 Bratislava
35918501
3 240,- + 12 x 420,- EUR s DPH 21.11.2012 23.11.2012 31.12.2013
116/CVTISR/2012 Zmluva o spolupráci 116/CVTISR/2012 Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
00598453
4 000,- EUR s DPH 19. 11. 2012 22.11.2012 neuvedený
115/NCP/2012 Zmluva o vzájomnej spolupráci Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
00397431
21 582 € 05.11.2012 08.11.2012 31.01.2013 Portréty vedcov
114/NCP/2012 Služby pre TVT 2012 MD Atelier, spol. s.r.o,
Bajzova 12, 821 08 Bratislava
35917652
11 646,00 € s DPH 31.10.2012 6.11.2012 30.11.2012
112/CVTISR/2012 Zmluva o spolupráci Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava 45
00166537
4 000,- EUR s DPH 24.10.2012 neuvedený
111/CVTISR/2012 Dodatok č. 3 ku Zmluve o spolupráci zo dňa 7.11.2011, 58/CVTISR/2011 Ústav anorganickej chémie SAV
Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava 45
00151882
10 000,- 24.10.2012 27.10.2012 neuvedený
110/PK/2012 Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP 01 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
00151700
608,24 EUR 14.09.2012 7.11.2012 31.12.2014
109/NCP/2012 Zmluva o spolupráci – Festival vedy a techniky v roku 2012 Amavet
Žarnovická 7, 831 06 Bratislava
00684040
632 15.10.2012 18.10.2012 15.12.2012
108/NCP/2012 Prenájom priestorov Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. č. 6
00397865
1 090 16.10.2012 18.10.2012 30.11.2012
107/CVTISR/2012 Zmluva o dielo PaedDr. Viera Haverlíková, PhD.

FO
1 900 15.10.2012 16.10.2012 30.10.2012
106/CVTISR/2012 Zmluva o dielo k nadnárodnému projektu Boosting innovation... v anglickom jazyku Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Mlynská dolina , 842 48 Bratislava
00397865
0 12.10.2012 13.10.2012 neuvedený Dodatok č. 1 k zmluve 72_SEE_SCIENCE_2012
105/NITT/2012 Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo a licenčnej zmluve zo dňa 23.8.2010, 120/PK/2012 UI42 spol. s r.o.
Sibírska 62, 831 02 Bratislava
35713003
0 3.8.2012 12.10.2012 neuvedený
104/NCP/2012 Rámcová zmluva o spolupráci pri podujatiach TVT 2012 MVS, Mladí vedci Slovenska
Saratovská 26/A-218, 841 02 Bratislava
35560665
21 900 2.10.2012 6.10.2012 15.12.2012
103/NCP/2012 Rámcová zmluva o spolupráci SOVVA, o. z.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
37929551
0 2.10.2012 6.10.2012 neurčito
102/CVTISR/2012 O poskytovaní technickej podpory a servisu na knižničný systém DaWinci SVOP, spol. s r.o.
Líščie údolie 59, 841 04 Bratislava
30775264
7500 30.9.2012 4.10.2012 4.10.2013
101/NITT/2012 Zmluva o dielo a licenčná zmluva – rozšírenie funkcionality Národného portálu pre transfer technológií ActiveNet, s.r.o.
Škultétyho 1, 831 03, Bratislava
36773760
5950 26.9.2012 2.10.2012 neuvedený  
100/CVTISR/2012 Zmluva o umiestnení nápojového automatu Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o.
  Tuhovská 1, 831 07 Bratislava
31340628
13,61 17.9.2012 25.9.2012 17.9.2015 Eur/deň
99/NCP/2012 Zmluva o výpožičke výstavy „Jozef Murgaš“ Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Lazová č. 9, 975 58 Banská Bystrica
35987006
0 10.09.2012 14.09.2012 12.10.2012  
98/NCP/2012 Zmluva o zapožičaní výstav SCHOLA LUDUS
Mlynská dolina FMFI UK, 842 48 Bratislava
37820699
2500 12.09.2012 17.09.2012 20.11.2012  
97/NITT/2012 Kúpna zmluva Repre, s.r.o.
Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava
35810122
1737 12.9.2012 14.9.2012 12.9.2013  
96/PK/2012 96/PK/2012 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení přístupu k databázi ART MUSEUM Image Gallery ze dne 8.2.2012 22/PK/2012 Minerva Wissenschaftliche Buchhandlung G.m.b.H.
Ignaz-Köck-Strasse 9, A-1210 Wien, Rakousko
14893203
0 04.09.2012 13.09.2012 31.05.2014  
95/NCP/2012 Zmluva – Nákup vysielacieho času + príloha
priloha
RADIO PRODUCTION HOUSE, s.r.o.
Rozmarínova 9, 821 04 Bratislava
45880042
48000 3.9.2012 7.9.2012 31.12.2012  
94/NCP/2012 Licenčná zmluva – Vyhotovenie audiovizuálneho diela Ivo Brachtl
Povraznícka 11, 811 07 Bratislava
17404487
42480 27.8.2012 6.9.2012 15.12.2012  
93/NCP/2012 Licenčná zmluva – Vyhotovenie audiovizuálneho diela Ivo Brachtl
Povraznícka 11, 811 07 Bratislava
17404487
42480 27.8.2012 6.9.2012 15.12.2012  
92/PK/2012 Zmluva o dielo SVOP, spol. s r.o.
Líščie údolie 59, 841 04 Bratislava
30775264
9990 11.06.2012 06.09.2012 31.05.2014  
91/NCP/2012 Licenčná zmluva, vyhotovenie audiovizuálneho diela FURIA FILM, spol.s.r.o
Ferienčíkova 1, 811 08 Bratislava
36681971
42480 27.8.2012 4.9.2012 15.12.2012  
89/FORT/2012 Kúpna zmluva – prenosné a stolové počítače Ing. Viera Závodská – N.Netcom
Floriánske nám. 2, 811 07 Bratislava
22658696
3140,40 03.09.2012 05.09.2012 neuvedený  
90/NCP/2012 Licenčná zmluva – Vyhotovenie audiovizuálneho diela Monarch,a.s
Drotárska cesta 56, 811 02 Bratislava,
31325645
42480 27.8.2012 4.9.2012 15.12.2012  
88/PK/2012 Kúpna zmluva – prenosné a stolové počítače Ing. Viera Závodská – N.Netcom
Floriánske nám. 2, 811 07 Bratislava
22658696
11148 24.08.2012 28.08.2012 neuvedený  
87/PK/2012 DC VaV – rozšírenie a doplnenie HW a SW prostriedkov a ich správy ATOS IT Solutions and Services s.r.o.
Einsteinova 11, 851 01 Bratislava
45650276
659900 23.08.2012 24.08.2012 24.11.2012  
86/PK/2012 Propagačné materiály pre projekt NISPEZ Xprint, s.r.o
Trnavské Mýto 1, 831 04 Bratislava
35742097
8729 22.08.2012 23.08.2012 22.08.2013  
85/CVTISR/2012 ZMLUVA o dielo - vypracovanie analýz, podkladových materiálov pre vypracovanie odborných dokumentov a vytvorenie databáz inštitúcií a expertov pre potreby projektu „Smart>Net – Interregionálna sieť technologických centier“ BIC Bratislava, spol. s r.o.
Zochova 5, 811 03 Bratislava
30840007
9500 13.08.2012 14.08.2012 neuvedený  
84/PK/2012 Dohoda o poskytnutí dlhodobých výpožičiek z knižničného fondu CVTI SR * Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice
00397474
0 30.7.2012 4.8.2012  31.12.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
83/CVTISR/2012 Zmluva o spoločnom užívaní zariadení a technického vybavenia, vrátane spoluúčasti na hradení prevádzkových nákladov Univerzitná knižnica v Bratislave *
Michalská ul. 1, 814 17 Bratislava
00164 631
8250 31.7.2012 1.8.2012 neuvedený * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
81/NCP/2012 Zmluva o postúpení programu na televízne vysielanie Rozhlas a televizia Slovenska *
Mýtna 1, 817 55 Bratislava
47232480
0 17.7.20102 20.7.20112 31.12.2012 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
80/NCP/2012 Zmluva o spolupráci – EUCYS 2012 Mladí vedci Slovenska, občianske združenie
Saratovská 26/A-218, 841 02 Bratislava
35560665
10 000 9.7.2012 23.7.2012 30.11.2012  
79/NCP/2012 Zmluva o dielo – Publikovanie rubriky Laboratórium v periodiku Slovenské pohľady. Matica Slovenská (pre slovenské pohľady)
Mudroňova 1, 036 52 Martin
00179027
3000 29.6.2012 23.7.2012 31.12.2012  
78/CVTISR/2012 DODATOK č. 7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. LPP-0395-09 Agentúra na podporu výskumu a vývoja *
Mýtna 23, Bratislava
30797764
3532 3.7.2012 10.7.2012 neuvedený * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
77/PK/2012 Zmluva o inštalovaní softvérového diela – virtuálne prezentácie Mgr. Norbert Végh - ORON
Nová 500/66, 045 01 Levoča
10905235
9950 29.6.2012 12.7.2012 29.6.2013  
76/NCP/2012 LICENČNÁ ZMLUVA o poskytnutí práv programu RTVS na nekomerčné premietanie Rozhlas a televízia Slovenska
Mýtna 1, 817 55 Bratislava
47232480
60,15 7.6.2012 7.6.2012 23.9.2012  
75/PK/2012 Zmluva o vytvorení diela a Licenčná zmluva Henrieta SŰKEOVÁ, Mgr., Lívia ŠKREKOVÁ, JUDr.

 
4950 2.7.2012 3.7.2012 neuvedený  
74/PK/2012 Dohoda o poskytnutí výpožičiek z knižničného fondu Centra vedecko-technických informácií SR Žilinská univerzita v Žiline *
Univerzitná 8215/1, Žizlina
00397 563
0 7.5.2012 3.7.2012 31.12.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
73/NCP/2012 Smlouva o poskytnutí souhlasu s užitím archivního materiálu NFA Národní filmový archiv
Malešická 12, 130 00 Praha 3
057266
40 25.06.2012 29.06.2012 23.9.2012  
72/SEE_SCIENCE_2012 Zmluva o dielo – Návrh nadnárodnej správy o centrách vedy Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Mlynská dolina , 842 48 Bratislava
00397865
9 900 12.6.2012 28.6.2012 30.10.2012 Projekt SEE SCIENCE
71/CVTISR/2012 Dohoda o utajení dôverných informácií Technologický inštitút SAV * Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava
Dúbravská cesta 9, 845 13 Bratislava
42129486
0 25.6.2012 28.6.2012 neuvedený * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
69/CVTISR/2012 Zmluva o spolupráci s Ústavom polymérov SAV Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9, 845 41 Bratislava
00586927
4000 13.6.2012 15.6.2012 neuvedený  
68/CVTISR/2012 Zmluva o obsluhe plynovej kotolne Miloš Danada - DOMSUBYT,
Trnavská cesta 67, 821 04 Bratislava
34537139
18/deň   30.6.2012 18 mesiacov  
67/CVTISR/2012 Kúpna zmluva Štefan Nittnaus *
 
 
1 564,30 eur         * obstarávateľ (dodávateľ je CVTI SR) / predaj majetku štátu - Škoda Octavia
66/NCP/2012 Zmluva o pre zabezpečenie podujatia Veda je zábavná Perfekt, a.s.
Zimná 8, 821 02 Bratislava
00680303
3300 12.6.2012 13.6.2012 31.10.2012  
65/PK/2012 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 84/PK/2009 MULTIDATA Praha, spol. s r.o.
 
25611747
0 11.6.2012 13.6.2012 31.5.  
64/CVTISR/2012 Zmluva o spoločnom užívaní zariadení a technického vybavenia, vrátane spoluúčasti na hradení prevádzkových nákladov Výpočtové stredisko SAV
Dúbravská cesta č. 9, 845 35 Bratislava 45
00398144
0 5.6.2012 6.6.2012 neuvedený  
63/CVTISR/2012 Zmluva o daňovom poradenstve Ing. Viliam Kupec, PhD.
Kapitulská 14, 917 00 Trnava
17698430
600/štvrťrok 30.5.2012 1.6.2012 doba neurčitá  
62/SEE SCIENCE/2012 Zmluva o dielo - Návrh koncepcie systému operačných indikátorov  + príloha
priloha
PhDr. Silvia Matúšová
 
 
2490     15.6.2012  
61/NCP/2012 Zmluva o prenájme predmetov na výstavu „Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes“ Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Literárne a hudobné múzeum
Lazovná č. 9, 975 58 Banská Bystrica
35987006
400 28.5.2012 30.5.2012 28.9.2012  
60/PK/NITT/2012 Zmluva o vytvorení diela a Licenčná zmluva Darina Kyliánová, Ing.,Lucia Lalíková, Ing., PhD., Eva Klučiarová, Ing.,Tomáš Klinka, JUDr.,Zuzana Adamová, JUDr., PhD
 
 
4950 28.5.2012 29.5.2012 neuvedený  
59/NCP/2012 Zmluva o prenájme predmetov na výstavu „Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes“ Ing. Štefan Holakovský

 
500 22.05.2012 23.05.2012  15.09.2012  
58/NCP/2012 Zmluva o prenájme predmetov na výstavu „Jozef Murgaš – komunikácia včera a dnes“ PaeDr. Miroslav Horník

 
500 22.05.2012 23.05.2012  15.09.2012  
57/PK/2012 Zmluva o dielo Microform S.r.o
Hrobáková 21, 851 02 Bratislava
35903783
9987.30 24.4.2012 28.4.2012 neuvedený  
56/NCP/2012 Zmluva o vzájomnej spolupráci Univerzita Konštatína Filozofa v Nitre
Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
157716
566/podujatie 16.1.2012 17.1.2012 31.12.2012  
KZ/CVTISR/2012 Kolektívna zmluva na rok 2012 Základná organizácia OZ PŠaV pri CVTI SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
31768610
0 19.4.2012 24.4.2012 neuvedený
55/CVTISR/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci zo dňa 07. 11. 2011 Ústav anorganickej chémie SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
00586919
3500 16.4.2012 18.4.2012 neuvedený  
54/CVTISR/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci zo dňa 12. 12. 2011 Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
00598429
5500 16.4.2012 18.4.2012 neuvedený  
53/CVTISR/2012 Zmluva o spolupráci s Fyzikálnym ústavom SAV Fyzikálny ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
00166537
1000 16.4.2012 18.4.2012 neuvedený  
52/PK/2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Univerzita Komenského v Bratislave *
  Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
397865
0 9.1.2012 17.4.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR
51/PK/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Univerzita Komenského v Bratislave *
  Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava
397865
0 2.4.2012 17.4.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR
50/NCP/2012 Zmluva o vzájomnej spolupráci Centrum výskumu rastlinnej výroby Piešťany
 
42157005
1036 15.3.2012 11.4.2012 31.12.2012  
49/PK/2012 Zmluva o poskytovaní vybraných špecifických podporných služieb pre vedeckú komunitu v prostredí IKT infraštruktúry formou outsourcingu v rámci Integrovaného systému služieb INFOkey s.r.o.
 
36383431
10596.17 4.4.2012 5.4.2012 4.4.2015  
48/NCP/2012 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti reklamy, marketingu a public affairs aktivít zadávateľa Ashton and partners s.r.o
 
46039317
8496 30.3.2012 5.4.2012 31.12.2012  
47/PK/2012 Dodatok č. 3 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre *
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra
00157716
0 23.3.2012 5.4.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
46/PK/2012 Dodatok č. 3 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Ekonomická univerzita v Bratislave *
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
00399957
0 20.3.2012 30.3.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
45/PK/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným zdrojom (ďalej "zmluva") Univerzita J. Selyeho v Komárne *
Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno
37961632
0 8.3.2012 23.3.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
44/PK/2012 Dodatok č. 3 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným zdrojom (ďalej "zmluva") Trnavská univerzita v Trnave*
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
31825249
0 1.3.2012 23.3.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
43/CVTISR/2012 Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti s úpravou a rozvojom vybraných funkcionalít aplikačného programového vybavenia „Centrálny register záverečných a kvalifikačných prác“ a služby technickej podpory a servisu SVOP, spol. s r.o.
Líščie údolie 59, 841 04 Bratislava
30775264
33900 15.03.2012 16.03.2012 15.03.2014  
42/CVTISR/2012 Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti s úpravou a rozvojom vybraných funkcionalít aplikačného programového vybavenia „Antiplagiátorský systém“ a služby technickej podpory a servisu SVOP, spol. s r.o.
Líščie údolie 59, 841 04 Bratislava
30775264
85100 15.03.2012 16.03.2012 15.03.2014  
41/CVTISR/2012 Zmluva o poskytovaní služieb v súvislosti s úpravou a rozvojom vybraných funkcionalít aplikačného programového vybavenia „Centrálny register evidencie publikačnej a umeleckej činnosti“ a služby technickej podpory a servisu SVOP, spol. s r.o.
Líščie údolie 59, 841 04 Bratislava
30775264
86500 15.03.2012 16.03.2012 15.03.2014  
40/CVTISR/2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 12. 12. 2011 Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
00598429
0 12.03.2012 15.03.2020 neuvedený  
39/CVTISR/2012 Kúpna zmluva – kancelárske potreby IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
17332354
11683.085 13.03.2012 15.03.2012 13.03.2013  
37/PK/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Slovenska technická univerzita v Bratislave *
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
00397 687
0 29.2.2012 7.3.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
36/PK/2012 Dodatok č. 3 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici *
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
0 17.2.2012 7.3.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
35/CVTISR/2012 ZMLUVA o dielo, vrátane poskytnutia služieb a odborného poradenstva pri realizácii vybraných činností v rámci projektu FORT – Fostering Continuous Research and Technology Application BIC Bratislava, spol. s r.o.
 
30840007
40308 1.3.2012 2.3.2012 neuvedený  
34/PK/2012 Dodatok č. 3 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Prešovská univerzita v Prešove *
Ul. 17 novembra č. 15, 080 01 Prešov
17070775
0 22.2.2012 3.3.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
33/PK/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Prešovská univerzita v Prešove *
Ul. 17 novembra č. 15, 080 01 Prešov
17070775
0 7.2.2012 3.3.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
32/PK/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Technická univerzita vo Zvolene *
T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen
00397440
0 17.2.2012 3.3.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
31/CVTISR/2012 Dodatok č.6 (po postúpení zmluvy) APVaV
Mýtna 23, Bratislava
30797764
3531,50 20.2.2012 1.3.2012 neuvedený   
30/PK/2012 Dodatok č. 3 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave *
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava
157085
0 23.2.2012 1.3.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
29/PK/2012 Dodatok č. 3 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Technická Univerzita v Košiciach *
B. Nemcovej 5, 040 01 Košice
00397610
0 13.2.2012 1.3.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
28/PK/2012 Dodatok č. 3 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Vysoká škola muzických umení v Bratislave *
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
00397431
0 20.2.2012 29.2.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
27/PK/2012 Dodatok č. 3 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Akadémia umení v Banskej Bystrici *
ul. Jána Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
310 949 70
0 20.2.2012 28.2.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
26/PK/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne *
Študentská 2, 91150 Trenčín
31118259
0 20.1.-2012 28.2.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
25/PK/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Trnavská univerzita v Trnave *
Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
31825249
0 3.2.2012 29.2.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
24/PK/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach *
Šrobárova 2, 041 80 Košice
00397768
0 7.2.2012 29.2.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
23/PK/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Žilinská univerzita v Žiline *
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
397563
0 23.1.2012 29.2.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
22/PK/2012 Smlouva o zabezpečení přístupu k databázi Art Museum Image Gallery Minerva Wissenschaftliche Buchhandlung G.m.b.H.
Ignaz-Kock-Strasse 9, A-1210 Wien, Rakusko
SK 4020227211
8467,0 8.2.2012 1.3.2012 31.5.2014 USD
21/PK/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Technická Univerzita v Košiciach *
B. Nemcovej 5, 040 01 Košice
00397610
0 9.1.2012 10.2.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
20/PK/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Katolícka univerzita v Ružomberku *
Nám. A. Hlinku č. 60, 034 01 Ružomberok
37801279
0 30.1.2012 10.2.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
19/PK/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre *
Trieda A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
397 482
0 20.1.2012 10.2.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
18/PK/2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Slovenska technická univerzita v Bratislave *
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
00397 687
0 23.1.2012 10.2.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
17/PK/2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Technická univerzita vo Zvolene *
T. G. Masaryka 2117/24, 960 53 Zvolen
00397440
0 23.1.2012 10.2.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
16/PK/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici *
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
30232295
0 23.1.2012 10.2.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
15/PK/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Ekonomická univerzita v Bratislave *
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
00399957
0 13.1.2012 10.2.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
14/PK/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Vysoká škola múzických umení v Bratislave *
Ventúrska 3, 813 01 Bratislava
00397431
0 18.1.2012 10.2.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
13/PK/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach *
Komenského 73, 041 81 Košice
397474
0 9.1.2012 10.2.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
12/PK/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Akadémia umení v Banskej Bystrici *
ul. Jána Kollára 22, 974 00 Banská Bystrica
310 949 70
0 18.1.2012 10.2.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
11/PK/2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Univerzitná knižnica v Bratislave *
Michalská 1, 814 17 Bratislava
00164631
0 18.1.2012 10.2.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
10/PK/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave *
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava
157085
0 19.1.2012 10.2.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
9/PK/2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre *
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra
00157716
0 18.1.2012 10.2.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
8/PK/2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o prístupe k elektronickým informačným zdrojom v rámci projektu Národný Informačný Systém Podpory výskumu a vývoja na Slovensku: prístup k Elektronickým informačným Zdrojom (ďalej „zmluva“) Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied *
Klemensova 19, 817 67 Bratislava
587001
0 18.1.2012 10.2.2012 31.5.2014 * objednávateľ (dodávateľ je CVTI SR)
7/PK/2012 Software installation and maintenance licence Agreement for the use of VASP 5.2 by academic institutions Universität Wien Austria
Sengengasse 8/12 , Wien
  -
0 20.1.2012 10.2.2012 neuvedený  
6/CVTISR/2012 Emerald Management 200 Emerald Group Publishig Limited
 
 
4 212 25. 1. 2012 2. 2. 2012 31. 12. 2012  
5/CVTISR/2012 Dodatok č. 1 Ústav anorganickej chémie SAV
Dúbravská cesta 9, 845 36 Bratislava
00586919
5 500 23. 1. 2012 27. 1. 2012 neuvedený   
4/CVTISR/2012 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti reklamy, marketingu a public affairs zadávateľa Jamelson group, s. r. o.
Opletelova 70, 841 07 Bratislava
36669989
9 336 18. 1. 2012 24. 1. 2012 18. 1. 2013  
3/CVTISR/2012 Rámcová smlouva o debetním účtu pro nákup a prodej lecencí produktu Fotky&Foto Golden Voyage, s. r. o.
Hausmannova 3004/12, 143 00 Praha 12 - Modřany
27648443
200 11. 1. 2012 21. 1. 2012 neuvedený  EUR
2/NCP/2012 Zmluva o prenájme informačných plôch č. 19/2012 PRE SENT, s. r. o.
Súťažná 10, 821 08 Bratislava
35688513
  1 800 16. 1. 2012 18. 1. 2012 18. 12. 2012    EUR s DPH
1/CVTISR/2012 Zmluva o poskytnutí užívania elektronického aukčného portálu Webiz, s. r. o.
ČSA 8, 036 01 Martin
36838411
1 990 3. 1. 2012 5. 1. 2012 31. 12. 2012    EUR