Slovensko a samostatná technická normalizácia: strategické smerovanie TK 69

© Roman Herda