Internet vecí – učebnica nie len pre stredné školy. Jej vydanie podporili IT firmy (12.10. 2021)

Ak chceme inovatívne vzdelávať, musíme mať inovatívne vzdelávacie materiály. Nová učebnica prináša súčasný a perspektívny pohľad na Internet vecí v kontexte digitálnej transformácie spoločnosti. Pôvodne elektronický dokument dostal vďaka IT firmám aktuálne fyzickú podobu. Viac ako tisícka kusov učebnice tak putuje do pätnástich slovenských stredných škôl.   

Medzí hlavné ciele národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie patrí inovácia obsahu vzdelávania. Pre vyučovanie informatiky, matematiky, prírodných vied a vybraných IKT predmetov na stredných odborných školách (SOŠ) bolo vytvorených spolu 1 125 inovatívnych metodík a 10 nových učebníc pre vyučovanie informatiky a IKT. Učebnica Internet vecí bola s podporou IT firiem vytlačená v počte 1 200 kusov a poskytnutá ako dar IT firiem 15 stredným školám na celom Slovensku. Slávnostný akt odovzdania učebnice školám sa uskutočnil 12.10. 2021 v priestoroch Univerzitného parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach.  Internet vecí – učebnica nie len pre stredné školy. Jej vydanie podporili IT firmy

<< < | 1 | > >>
<< < | 1 | > >>