ResInfra@DR Know-how exchange forum

V rámci medzinárodného projektu ResInfra@DR, ktorý realizuje Centrum vedecko-technických informácií SR, ako jeden z medzinárodných projektov sa konalo fórum zamerané na výmenu know-how v oblasti podporných aktivít pre výskumné infraštruktúry v dunajskom regióne.

ResInfra@DR Know-how exchange forum sa konalo v dňoch 22. - 23. mája 2019 sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR v Bratislave.

V Centre vedecko-technických informácií SR sa zdieľali skúsenosti v oblasti podporných aktivít pre výskumné infraštruktúry v dunajskom regióne

<< < | 1 | > >>
<< < | 1 | > >>