ETIKA, INTEGRITA A ZODPOVEDNOSŤ VO VÝSKUME A VZDELÁVANÍ

Problematika odhaľovania plagiátorstva, ale predovšetkým štandardizácia správnej vedeckej praxe či téma takzvaných etických kódexov výskumníkov je v súčasnosti aktuálnou. O situácii v tejto oblasti na Slovensku a pojme vedecká integrita diskutovali odborníci na medzinárodnej konferencii.

Medzinárodná konferencia s názvom ETIKA, INTEGRITA A ZODPOVEDNOSŤ VO VÝSKUME A VZDELÁVANÍ sa konala 21.5.2019 sa v Banskej Bystrici, v Aule Rotunda Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela. Podujatie organizovala CVTI SR v rámci národného projektu SK4ERA.

<< < | 1 | > >>
<< < | 1 | > >>