Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií; BRATISLAVA; 22.5. 2018

Aktuálne sa dôležitou témou diskusie odborníkov z radov inovátorov, ako aj podnikateľov stali spoločenské a environmentálne výzvy spojené s realizáciou tak ekoinovácií, ako aj inovácií vo všeobecnosti. Spoločný priestor na diskusiu našli zúčastnené strany na podujatí Spoločenské a environmentálne výzvy v oblasti inovácií a technológií v Bratislave.

Pri inováciách platí: nebáť sa nového a dôverovať novému  

<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>