Stretnutie národných delegátov a národných kontaktných bodov Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 (6.3.2018)

Dňa 6. marca 2018 sa za účasti štátnej tajomníčky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR p. Oľgy Nachtmannovej uskutočnilo v Centre vedecko-technických informácií SR spoločné zasadnutie národných delegátov a národných kontaktných bodov Rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020.

<< < | 1 | > >>
<< < | 1 | > >>