Kick off event - projekt EccoInn Danube (15.2. 2017)

V rámci Dunajského nadnárodného programu, ktorého súčasťou sú projekty Európskej teritoriálnej spolupráce Interreg, je aktuálne implementovaných päťdesiatštyri projektov. Tie boli vyselektované na základe dvojkolového hodnotenia výziev, pričom v úvodnej fáze bolo celkovo prijatých viac ako 570 projektových zámerov.

Cieľom projektu ECOINN Danube, ktorý pripravilo a od decembra minulého roka  koordinuje práve CVTI SR, je podpora inovatívnych myšlienok v oblasti ochrany životného prostredia a zvýšenie spolupráce jednotlivých aktérov na poli ekoinovácií. Projekt sa pritom bude orientovať na obnoviteľné zdroje energie a energetickú efektívnosť.    

15. februára 2017 sa v Bratislave, v rámci oficiálneho spustenia projektu, konala úvodná konferencia zameraná na priblíženie aktivít projektu odbornej verejnosti, ako i na zdôraznenie celospoločenského významu ekoinovácií a  transferu technológií.

<< < | 1 | > >>
<< < | 1 | > >>