SET Plan 2016-CEEC X

Energetická  bezpečnosť sveta v najbližších desaťročiach a rozvoj nízko uhlíkových energetických technológií sú témy, o ktorých sa v týchto dňoch diskutovalo na trojdňovej medzinárodnej konferencii SET Plan 2016 – 10. Stredoeurópska energetická konferencia X.  Ide o jedno z posledných podujatí počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v oblasti vedy a výskumu. Za ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa  na ňom zúčastnili minister Peter Plavčan a štátna tajomníčka Oľga Nachtmannová


Energy security in the upcoming decades and development of low carbon energy technologies are subjects discussed at the three-day international conference SET Plan 2016 – Central European Energy Conference X.

This important conference is one of the last events organised during the Slovak Presidency of the EU Council in the area of ​​science and research. On behalf of the Ministry of Education, Science, Research and Sport attended Minister Peter Plavčan and State Secretary Oľga Nachtmannová.

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>