SECID

Excelentná veda a inovácie majú pre budúcnosť EÚ zásadný význam

V Bruseli sa dnes uskutočnila konferencia o úlohe excelencie v európskom výskume a inováciách, ako aj o možnostiach, ktoré ponúkajú Horizont 2020, európske štrukturálne a investičné fondy či iné programy na preklenutie inovačných rozdielov medzi krajinami s názvom Spreading Excellence and Innovation Divide. Zúčastnilo sa na nej viac ako 300 návštevníkov z vyše štyroch desiatok krajín.

Excelentná veda a inovácie majú pre budúcnosť EÚ zásadný význam 

<< < | 1 | 2 | > >>
<< < | 1 | 2 | > >>