Cena za transfer technológií 2016

Zvýšiť povedomie o práci vedeckých a akademických pracovníkov a podporiť prenos výsledkov ich výskumu do praxe je cieľom súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku. Aktuálne sa odovzdali ocenenia štvrtého ročníka.

Cena za transfer technológií motivuje

<< < | 1 | > >>
<< < | 1 | > >>