85vyrocie.cvtisr.sk

Detaily

< späť
služba patenty
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.2 ODBOR TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ
2.2.1 Oddelenie informačnej podpory transferu technológií
prevádzková doba

štandardná prevádzková doba + zmeny prevádzkovej doby počas roka

pracovník PhDr. Ľubomír Kucka
pracovisko 4. poschodie / č. 435
telefón 02/69 253 240
e-mail ...@cvtisr.sk patenty
×