Detaily

< späť
služba normy
sekcia / odbor / oddelenie / referát

prevádzková doba

štandardná prevádzková doba + zmeny prevádzkovej doby počas roka

pracovník Mgr. Oľga Števková
pracovisko všeobecná študovňa
telefón 02/69 253 240
e-mail ...@cvtisr.sk olga.stevkova