Detaily

< späť
služba medzinárodná medziknižničná služba
sekcia / odbor / oddelenie / referát 5 SEKCIA VEDECKÁ KNIŽNICA
5.2 ODBOR KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB
5.2.2 Oddelenie elektronických služieb
prevádzková doba

štandardná prevádzková doba + zmeny prevádzkovej doby počas roka

pracovník Mgr. Rita Zubonyaiová
pracovisko 1. poschodie / č. 112
telefón 02/69 253 123
e-mail ...@cvtisr.sk mmvs