Detaily

< späť
služba vnútroštátna medziknižničná služba
sekcia / odbor / oddelenie / referát 6 SEKCIA VEDECKÁ KNIŽNICA
6.1 ODBOR KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB
6.1.2 Oddelenie elektronických služieb
prevádzková doba

štandardná prevádzková doba + zmeny prevádzkovej doby počas roka

pracovník Mgr. Rita Zubonyaiová
pracovisko 1. poschodie / č. 112
telefón 02/69 253 123
e-mail ...@cvtisr.sk mvs