85vyrocie.cvtisr.sk

Detaily

< späť
služba vnútroštátna medziknižničná služba
sekcia / odbor / oddelenie / referát 5 SEKCIA VEDECKÁ KNIŽNICA
5.2 ODBOR KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB
5.2.2 Oddelenie elektronických služieb
prevádzková doba

štandardná prevádzková doba + zmeny prevádzkovej doby počas roka

pracovník Katarína Závodná
pracovisko všeobecná študovňa
telefón 02/222 001 34
e-mail ...@cvtisr.sk mvs
×