Detaily

< späť
služba rešeršné služby
sekcia / odbor / oddelenie / referát 6 SEKCIA VEDECKÁ KNIŽNICA
6.1 ODBOR KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB
6.1.2 Oddelenie elektronických služieb
prevádzková doba

štandardná prevádzková doba + zmeny prevádzkovej doby počas roka

pracovník Mgr. Katarína Kyseľová
pracovisko všeobecná študovňa
telefón 02/222 001 34
e-mail ...@cvtisr.sk kniznica