Detaily

< späť
služba Depozitná knižnica WIPO
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.2 ODBOR TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ
2.2.1 Oddelenie informačnej podpory transferu technológií
prevádzková doba

štandardná prevádzková doba + zmeny prevádzkovej doby počas roka

pracovník PhDr. Ľubomír Kucka
pracovisko všeobecná študovňa
telefón 02/69 253 240
e-mail ...@cvtisr.sk lubomir.kucka