Detaily

< späť
služba Európske dokumentačné centrum
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.2 ODBOR TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ
2.2.1 Oddelenie informačnej podpory transferu technológií
prevádzková doba

štandardná prevádzková doba + zmeny prevádzkovej doby počas roka

pracovník Mgr. Oľga Števková
pracovisko všeobecná študovňa
telefón 02/69 253 240
e-mail ...@cvtisr.sk olga.stevkova