Detaily

< späť
služba všeobecná študovňa
sekcia / odbor / oddelenie / referát 6.1 ODBOR KNIŽNIČNO-INFORMAČNÝCH SLUŽIEB
prevádzková doba

štandardná prevádzková doba + zmeny prevádzkovej doby počas roka

pracovník Veronika Gálová, Vladimír Závodský, Lenka Hradiská
pracovisko všeobecná študovňa
telefón 02/222 001 34
e-mail ...@cvtisr.sk kniznica