Nové e-knihy vo fonde CVTI SR

V tomto roku CVTI SR zakúpilo prístup do e-kníh z oblasti biomedicíny a vied o živote.
Nájdete ich:  zoznam noviniek e-kníh 

Registrovaní používatelia CVTI SR sa môžu k plným textom dostať po prihlásení prostredníctvom discovery systému PRIMO alebo online katalógu OPAC:

PRIMO

PRIMO z jedného rozhrania prehľadáva licencované e-zdroje CVTI SR (články, príspevky zo zborníkov, knihy, databázy), knižničný katalóg, vybrané voľne prístupné e-zdroje a dokumenty digitálneho úložiska CVTI SR.

OPAC katalóg

Online katalóg CVTI SR obsahuje záznamy kníh, časopisov, firemnej literatúry, dokumentov z depozitných knižníc OECD, EBOR, WIPO a dokumentov EÚ.

 

Vstup do každého titulu je na meno a heslo cez uniformný identifikátor zdroja (v stĺpci G) nachádzajúci sa v zozname titulov.

Posledný update stránky: 2017-10-09 14:00