Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Slovenský výskum bude dostupnejší a viditeľnejší. Národná stratégia pre otvorenú vedu SR je schválená

Najdôležitejšie zásady, aktuálna situácia v Európe i u nás, zapojené subjekty a kľúčové oblasti pre presadzovanie princípov otvorenej vedy na Slovensku. Aktuálne schválená Národná stratégia pre otvorenú vedu má jasný cieľ – chce verejnosti sprístupniť výstupy výskumu s minimálnymi obmedzeniami.

Transparentný prístup k vedeckým údajom „dostal zelenú.“ Vláda schválila Národnú stratégiu pre otvorenú vedu SR (stratégia). Prezentuje základné tézy otvorenej vedy, opisuje situáciu v oblasti otvorenej vedy v Európe, analyzuje východiskový stav na Slovensku, definuje zainteresované skupiny a strategické oblasti na presadzovanie princípov otvorenej vedy na Slovensku. Podstatou je sprístupniť verejnosti primárne výstupy výskumu financovaného z verejných zdrojov – publikácie a dáta – v digitálnom formáte bez obmedzení alebo s minimálnymi obmedzeniami, s použitím verejných licencií.


Viac informácií

Pozornosť aj uznanie slovenskej vede. Na nominácie čaká tradičné ocenenie prenosu výsledkov výskumu do praxe

Inovácie či technické riešenia vznikajú vo vede a výskume. Pre ich rentabilné využívanie v praxi je potrebné najprv ochrániť ich duševné vlastníctvo a až následne ich komerčne zhodnocovať. Proces takzvaného transferu technológií a jeho úspešné výstupy si všíma aj už stabilná súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku, ktorá aktuálne stále čaká na nominácie.  

Deviaty ročník súťaže tradične organizuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), jeho organizačná zložka Centrum transferu technológií pri CVTI SR (CTT CVTI SR). 

 


Viac informácií

Poznáme laureátov ocenenia Vedec roka SR 2020

Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská akadémia vied a Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností vyhlásili tento rok 24. ročník oceňovania významných slovenských vedcov, technológov a mladých výskumníkov zo všetkých oblastí vedy a techniky – Vedec roka SR 2020.

Cieľom podujatia Vedec roka SR je profesionálne a spoločensky vyzdvihnúť najvýznamnejšie osobnosti vedeckého života, ako aj najlepšie dosiahnuté výsledky vo vede a výskume na Slovensku. Nad podujatím prevzala záštitu prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oceňovania sa uskutočnilo dňa 29. 6. 2021 v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.


Viac informácií

Webináre Web of Science

V mesiacoch jún a júl         


Viac informácií

Ebook Central

Plánovaná odstávka Ebook Central v sobotu 26. 6. 2021 od 16.00 do 24.00 hod. 


Viac informácií

Dajte vlastnému projektu prívlastok úspešný

Európsky rámcový program pre výskum a inovácie ponúka svoje príležitosti cez podávané projekty. Slovné spojenie úspešný projekt aj tu znie ako niečo hodnotné. Ako však má „znieť“ projekt samotný? Ako ho napísať tak, aby dostal ten prívlastok kvality? V najbližšom online workshope získate cenné rady.     

Podujatie pripravila Národná kancelária Horizontu so sídlom v Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).  


Viac informácií

Ako vydať e-knihu?

Ako publikovať výsledky výskumu knižnou formou?

webinár 6. 7. 2021 o 9.00 hod.  


Viac informácií

ProQuest Day

Online podujatie pre informačných a vedeckých pracovníkov,
štvrtok 17. 6. 2021 od 11.15 do 15.30 hod. 


Viac informácií

Aktuálne online workshopy pre sociálnych podnikateľov cielia na sieťovanie a vzájomnú podporu

Matchmaking a mentoring nebudú pre vás žiadne cudzie výrazy. Lepšie im porozumiete a navyše získate cenné informácie od odborníkov ako fungujú, ako ich využívať.

Aktuálnu sériu workshopov pre sociálnych a altruistických podnikateľov pripravuje Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v rámci medzinárodného projektu cieleného na podporu sociálneho podnikania. Využiť túto možnosť zdieľania skúsenosti s odborným lektormi  môžete bezplatne.   


Viac informácií

Aký význam má vedecký článok bez recenzie?

Zdrojom odborných informácií sú najmä aktuálne vedecké články. Aj tieto texty majú „svoj život.“ Rukopis, postprint či preprint. A práve tému významu článkov, ktoré sú ešte nedostali pridanú hodnotu v podobe recenzného konania otvorí aktuálny webinár. Aké miesto majú preprinty vo vedeckej komunikácii priblíži odborníčka.

Prvou správou o výskume je tradične článok vo vedeckom časopise. Aj taký vedecký článok má však rôzne podoby. Ako hovoria z Odboru podpory otvorenej vedy a výskumu CVTI SR (CVTI SR) pri vyhľadávaní vedeckých informácií môžeme natrafiť na rôzne vývinové štádiá článku. Od rukopisu až po postprint, čo znamená verziu vedeckého záznamu. Tá verzia rukopisu, ktorú autor zasiela do časopisu, ale ešte neprešla recenzným konaním tá sa nazýva preprint.


Viac informácií
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>