Aktuality pre odbornú verejnosť

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Informácie o výskume COVID-19 prístupné na jednom mieste ponúka ERA portál Slovensko

Pre zjednodušenie prístupu k informáciám o COVID-19 vo vzťahu k Európskemu výskumnému priestoru, vrátane programu Horizont 2020, pripravilo CVTI SR samostatnú webovú sekciu na ERA portáli Slovensko.


Viac informácií

CVTI SR pomáha v súčasnej situácii. Vyrábajú sa ochranné štíty, vyvíja sa konštrukcia takzvaného „lifeBoxu.“

CVTI SR sa aj praktickou formou zapája do pomoci v súčasnej situácii pandémie. Jeho kreatívna dielňa Fablab pomáha pri výrobe ochranných pomôcok. Distribuovať sa môžu aj vďaka školám zapojeným do národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.


Viac informácií

CVTI SR aj v súčasnosti pokračuje v popularizácii vedy a techniky

Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) aj v súčasnej situácii ponúka viacero možností, ako ani v domácej izolácii neprídete o aktuálne informácie a zaujímavosti zo sveta vedy a techniky.


Viac informácií

SLORD: Výskumno-inovačné aktivity štátov EÚ v boji proti koronavírusu. Ťažiskový informačný portál pre projekty programu Horizont 2020 má novú platformu.

Jednotnú informačnú „strechu“ pre projekty programu Horizont 2020 poskytuje Portál Funding & Tenders. Záujemcom aj odborníkom ponúka prehľad o príležitostiach, ktorými disponujú jednotlivé programy riadené Európskou komisiou aj jej ďalšími orgánmi. Aktuálne tiež portál reaguje na súčasnú situáciu pandémie koronavírusu. Jeho nová platforma bude poskytovať prehľad aj o tom, aké výskumno-inovačné aktivity riešia v tomto smere jednotlivé európske krajiny.


Viac informácií

Hľadajú sa úspešné iniciatívy zamerané na podporu podnikania. Slovak Business Agency spúšťa nový ročník európskej súťaže, ktorá ocení najnápaditejšie z nich.

Európska cena za podporu podnikania (EEPA) sa podieľa na vyhľadávaní a oceňovaní úspešných iniciatív zameraných na podporu podnikania. Chce zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov. Prihlášky pre aktuálny ročník môžete podať do 5. júna 2020.


Viac informácií

Bonusové e-zdroje, konzultácie e-mailom aj telefonicky či neustále zaujímavé informácie z oblasti vedy a techniky dostupné v online prostredí. CVTI SR aj v aktuálnej situácii ponúka možnosti ako využiť jeho služby.

Súčasná situácia doma i vo svete obmedzila rôzne činnosti. Stále je však viacero možností, ako aj v aktuálnom období môžete mať prístup k potrebným odborným informáciám alebo si prípadne skrátiť čas v domácom prostredí zaujímavosťami z vedy a techniky.

Aj Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) zodpovedne pristúpilo k opatreniam súvisiacimi so šírením koronavírusu na Slovensku. Z tohto dôvodu je viacero služieb a aktivít poskytovaných v obmedzenom režime.


Viac informácií

E-zdroje sú obohatené o špecializované databázy. Vydavatelia reagujú na celosvetovú pandémiu koronavírusu.

CVTI SR poskytuje vďaka vzdialenému prístupu k elektronickým informačným zdrojom jedinečný obsah celosvetových licencovaných databáz. Aj v súčasnej situácii môžu registrovaní používatelia tieto služby plnohodnotne a bez obmedzenia podľa vlastnej potreby využívať. Vydavatelia však promptne reagujú aj na situáciu ohľadom šíriacej sa pandémie. Ponúkajú voľný prístup k špecializovaným e-zdrojom nad rámec licenčných podmienok.


Viac informácií

AKTUÁLNE: IT Akadémia sprístupňuje obsah pre všetky školy na Slovensku

Obsah a vzdelávacie nástroje vytvorené v rámci národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie bude v súvislosti s aktuálnou situáciou, kedy sú dočasne zatvorené všetky školy a vzdelávacie zariadenia, sprístupnený bez akýchkoľvek obmedzení.


Viac informácií

Slovenskí vedci a ich práca. RVTS aj vďaka spolupráci s CVTI SR priblížilo verejnosti, že práca našich vedcov je živá a atraktívna.

RTVS vo svojej rozhlasovej relácii priblížila verejnosti význam práce slovenských vedcov. Redaktorka Eva Pribylincová sa s niektorými z nich rozprávala aj vďaka CVTI SR.

CVTI SR totiž s niektorými z vedcov spolupracovalo pri príprave série videií Slovenskí vedci dostupných na YouTube kanáli CVTI SR.


Viac informácií
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>