Sme bližšie k otvorenej vede na Slovensku. Nová zmluva pomôže výskumníkom a podporí vedecké publikovanie

„Springer Nature a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli novú transformačnú dohodu, ktorá umožní vedcom z dvadsiatich verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied publikovať v režime otvoreného prístupu v open access časopisoch vydavateľstva Springer Nature. Táto dohoda medzi CVTI SR s vydavateľstvom Springer Nature je prvou zmluvou tohto typu na Slovensku. Naši výskumníci v zúčastnených inštitúciách môžu publikovať svoje výskumné články v režime open access v časopisoch Springer Nature bez akýchkoľvek poplatkov za spracovanie článkov, takzvaných APC poplatkov,“ konkretizuje Jitka Dobbersteinová, z Kontaktnej kancelárie pre Open Access v CVTI SR. 

Ako ďalej upozornila, táto dohoda výrazne odstraňuje finančné bariéry, s ktorými sa slovenskí vedeckí pracovníci stretávajú v súvislosti s open access publikovaním. Zároveň naša veda bude viditeľnejšia. Vyššia citovanosť slovenských vedeckých publikácií výrazne posilní  vplyv  národného výskumu v tom celosvetovom.  Zmluva je uzatvorená na obdobie štyroch rokov. Celá kolekcia obsahu databázy SpringerLink, ako aj online obsah časopisu Nature je prístupný pre 20 akademických a vedeckých inštitúcií. Okrem toho slovenskí výskumníci môžu využívať aj rozsiahle portfólio kníh Springer Nature vrátane monografií, učebníc a referenčných prác.

„Táto transformačná dohoda pomôže zabezpečiť, aby slovenskí výskumníci a študenti mali prístup k najnovšiemu výskumu a informáciám. Podporí stály rast a rozvoj našej výskumnej komunity.“

Bližšie informácie vrátane zoznamu oprávnených inštitúcií a časopisov, na ktoré sa zmluva vzťahuje, nájdu záujemcovia na webovej stránke CVTI SR: https://eiz.cvtisr.sk/open-access-publikovanie-springernature/

Sme bližšie k otvorenej vede na Slovensku. Nová zmluva pomôže výskumníkom a podporí vedecké publikovanie    


Springer Nature je popredný svetový vydavateľ vedeckých publikácií – časopisov, kníh aj konferenčných zborníkov. Spoločnosť Springer Nature ponúka najširší výber open access vedeckých časopisov a je priekopníkom v oblasti otvoreného publikovania.


Posledný update stránky: 2023-05-10 10:11