WEBINÁR│Knihy a iné dokumenty. Ako sú indexované v bibliometrických databázach?

Knihy, konkrétne kapitoly z nich, ale aj konferenčné materiály či informácie o grantoch. Popri časopiseckých článkoch sú dôležitou súčasťou vedeckej literatúry v mnohých oblastiach. Vo vede a výskume s nimi pracujú napríklad inžinieri, informatici, fyzici či matematici.  

Vedecká knižnica CVTI SR pozýva na webinár, ktorý priblíži indexovanie týchto dokumentov v známych blibliometrických databázach.   

„Sprístupňujú inovatívny výskum z konferenčných a priemyselných podujatí. Aktuálne informácie zachytávajú aj v podobe pre-printov z pre-printových serverov. Citačné väzby, ako súčasť celkového počtu citácií publikovanej práce, zároveň poskytujú odbornej verejnosti prístup k citačnej sieti na úrovni svetového vedeckého výskumu.

Takýmto spôsobom je možné merať prínos konkrétneho druhu dokumentov v konkrétnych vedných disciplínach, identifikovať excelentných výskumníkov aj prípadných spolupracovníkov,“ približuje Simona Hudecová z vedeckej knižnice CVTI SR. 

Problematiku indexovania týchto dokumentov v bibliometrických databázach Web of Science a Scopus priblíži webinár vedeckej knižnice CVTI SR.

Podujatie - Knihy a iné dokumenty. Podmienky indexovania v bibliometrických databázach - sa uskutoční 24. mája 2023 v čase od 10.00 do 11.30 hod. v online podobe.

Záujemcovia budú podujatie sledovať formu živého vysielania.


webinárKnihy a iné dokumenty. Podmienky indexovania v bibliometrických databázach

24. 5. 202310.00 do 11.30 hod.onlineživé vysielanie

 

Posledný update stránky: 2023-05-15 11:21