Spolupráca s americkou univerzitou dostala ďalší rozmer

Vedecká knižnica Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) neustále prináša inovácie a sleduje aktuálne trendy. Nejde pritom len o zlepšovanie vlastných knižnično-informačných služieb a rozvoj kreatívnych dielní. Aktívna je i spolupráca so zahraničnými inštitúciami.

Intenzívna a dôležitá spolupráca vznikla napríklad s univerzitou, ktorá patrí do rebríčka desiatich najúspešnejších verejných univerzít. CVTI SR podpísalo s Kalifornskou univerzitou v San Diegu (UCSD) memorandum o spolupráci v roku 2022. Aktuálne mohol vďaka vzdelávaciemu výmennému Fulbrightovmu programu medzi USA a Slovenskom navštíviť na niekoľko týždňov Slovensko aj David Minor, riaditeľ programu spracovania výskumných údajov v univerzitnej knižnici UCSD.

Svoju návštevu začal so zástupcom CVTI SR v Prahe (12. apríl 2023), kde prednášal na Vysokej škole ekonomickej (VŠE). Venoval sa téme Open science/open data: what are the implications for the world at large? Následne poskytol VŠE aj zaujímavý videorozhovor.

Na ďalší deň (13. apríl 2023) zavítal na medzinárodnú konferenciu LIB CON 2023. Priblížil tému Research libraries and society: how do we help fight against misinformation? Smartlaby ako súčasť inovatívneho vzdelávania v knižniciach predstavil Tomáš Fiala, vedúci Odboru knižnično-informačných služieb v CVTI SR.

Na Slovensku potom čakala Davida Minora návšteva kreatívnej dielne Fablab, pracoviska CVTI SR na Ilkovičovej v Bratislave (16. apríl 2023). Na druhý deň (17. apríl 2023) sa stretol s Pavlom Baťalíkom, riaditeľom Slovenskej informatickej knižnice, Ivanom Kotuliakom, dekanom FIIT STU, a Michalom Riesom, poradcom pre strategické projekty a rozvoj FIIT STU.

Akademickú pôdu vymenil neskôr za verejné knižnice a navštívil vybrané partnerské knižnice CVTI SR, združené v konzorciu Knižnice pre Slovensko (18. – 21. apríl 2023).

Diskusie s vedením knižníc aj zamestnancami viedol v Knižnici Juraja Fándlyho v Trnave (18. apríl 2023) a v Krajskej knižnici v Žiline (19. apríl 2023).

Pokračoval aj do Levoče. Aktivity v rámci digitálnej knižnice Slovenskej knižnice pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči mu tu predstavil Norbert Végh, jej kurátor. Spoznal tu tiež  interaktívnu a modernú expozíciu Múzea špeciálneho školstva v Levoči CVTI SR.

David Minor využil tieto stretnutia s vedením knižníc a vybranými pracovníkmi na predstavenie služieb a aktivít univerzitnej knižnice UCSD v San Diegu. Venoval sa najmä aktivitám na popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a boju proti dezinformáciám.

Priblížil aj spoluprácu univerzitnej knižnice UCSD s verejnými knižnicami v rámci konzorcia San Diego Circuit.

Knižnice rovnako predstavili svoje aktivity a projekty. Minora najviac zaujali tie, ktoré súviseli s mediálnou gramotnosťou a bojom proti dezinformáciám.

Neskôr sa opäť vrátil do akademického prostredia a na pôde  Univerzitnej knižnice Univerzity Mateja Bela bol hosťom Petra Terema, prorektora pre vedu a výskum UMB v Banskej Bystrici. Diskutovalo sa spoločne aj so zástupcami univerzitnej knižnice.

Stretnutie pomohlo nadviazať spoluprácu univerzít v riešených oblastiach prostredníctvom akademických knižníc.Hľadali sa spoločné aktivity a možnosti spolupráce s ďalšími univerzitnými pracoviskami.

Poslednou z partnerských knižníc konzorcia, ktoré Minor navštívil, bola Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene (21. apríl 2023). Spoznal vybrané pracoviská a stretol sa Milotou Torňošovou, jej riaditeľkou, a niektorými zamestnancami knižnice.

Minor počas svojich návštev upriamil pozornosť na aktivity univerzitnej knižnice UCSD v San Diegu a diskutoval so slovenskými knihovníkmi. Priblížil, ako popularizujú vedu a techniku v spoločnosti, ako bojujú proti dezinformáciám a aká je spolupráca univerzitnej knižnice UCSD s verejnými knižnicami v rámci konzorcia San Diego Circuit.  

Program Davida Minora pokračoval na medzinárodnej konferencie ILIDE – Innovative Library in Digital Era 2023 (23. – 26.apríla 2023). Tá sa konala v Jasnej, v hoteli Ski & Wellness Residence Družba. Tohtoročnou hlavnou témou  bol rozvoj informačných a knižničných služieb. Hovorilo sa o nových trendoch a výzvach v oblasti informačných a knižničných služieb, ako aj o  spôsoboch, ako týmto výzvam čeliť.

David Minor tu otvoril tému Research libraries and society: how do we help fight against misinformation?  Konferencia ILIDE odborníkom v oblasti informačných a knižničných služieb z celého sveta poskytla príležitosť zdieľať svoje skúsenosti a diskutovať aj o nových trendoch a výzvach v oblasti výskumu.

Keďže na základe memoranda o spolupráci je partnerom UCSD aj CVTI SR, Davida Minora prijal tiež Ján Kyselovič, generálny riaditeľ CVTI SR. (27. apríl 2023).

Americká obchodná komora AmCham Slovensko v spolupráci s CVTI SR zorganizovala pri príležitosti tejto návštevy podujatie „Nové trendy v univerzitnom výskume a vzdelávaní. Zahraniční experti zo Stanford University, Oxford University a University of California predstavili novinky v oblastiach Scholarly publishing či Digital Scholarship. Hovorili aj o problematike ukladania, spracovania a využívania výskumných dát. Priestor dostali novinky v oblasti otvorenej vedy a otázka zapojenia Slovenska do projektov Horizont Európa. Horizont Europe.

David Minor zdôraznil význam otvoreného prístupu pri vedeckom publikovaní a jeho potenciálny vplyv na financovanie vedy v Európe.Vysvetlil, ako môže otvorený prístup zvýšiť viditeľnosť a vplyv výskumu – že je to spôsob, ako vytvoriť príležitosti pre spoluprácu a inovácie.

Nové informácie a nápady týkajúce sa najnovších trendov v univerzitnom výskume a vzdelávaní, ktoré tu odzneli, sú pre zúčastnených inšpiráciou.Podčiarkla sa tu i dôležitosť inovácií a interdisciplinárnej spolupráce pri tvorbe nových riešení v oblasti vedy a technológií.

V posledný deň návštevy Davida Minora sa riešila najmä spolupráca UCSD a CVTI SR a aktivity v rámci tejto spolupráce.

Program Davida Minora na Slovensku skončil 1. mája 2023.

Zlepšiť služby a priniesť inovácie na Slovensko a do Českej republiky pomáhajú aj takéto vzájomné návštevy. Pri tejto príležitosti sa lepšie prediskutovala aj konkrétna spolupráca UCSD a CVTI SR a nastavil sa rámec ďalších aktivít v budúcnosti.

 ■ Knižnice pre Slovensko  UCSD  AmCham

Spolupráca s americkou univerzitou dostala ďalší rozmer      

Posledný update stránky: 2023-05-18 12:37