Cenník služieb a prác

Cenník poskytovaných služieb a prác CVTI SR:
platný od 1. 10. 2017

   

* POZNÁMKA: Niektoré z organizačných zložiek CVTI SR (napr. múzeá)  majú ešte osobité cenníky týkajúce sa napríklad výberu vstupného či predaja reklamných predmetov. V takomto prípade sú tieto informácie zverejnené priamo na mieste alebo                 na webovej stránke konkrétnej organizačnej zložky.    

Posledný update stránky: 2017-10-10 15:33