Cenník služieb a prác

Cenník poskytovaných služieb a prác CVTI SR
platný od 1. 10. 2017:

 

* POZNÁMKA: Niektoré z organizačných zložiek CVTI SR (napr. múzeá)  majú ešte osobitné cenníky týkajúce sa napríklad výberu vstupného či predaja reklamných predmetov. V takomto prípade sú tieto informácie zverejnené priamo na mieste alebo na webovej stránke konkrétnej organizačnej zložky.    

Posledný update stránky: 2018-10-03 16:14