85vyrocie.cvtisr.sk

Detaily

< späť
meno Némethyová, Janka
sekcia / odbor / oddelenie / referát 3 NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
3.3 ODBOR SPRÁVY A PREVÁDZKY PORTÁLU VÝSKUMU A VÝVOJA
3.3.1 Oddelenie CIP VVI
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 201
telefón 02/69 253 199
e-mail ...@cvtisr.sk janka.nemethyova
×