Detaily

< späť
meno Józsová, Renata, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 7 SEKCIA NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
7.1 ODBOR POPULARIZÁCIE VEDY A TECHNIKY
7.1.3 Redakcia QUARK
funkčné zaradenie vedúca oddelenia
pracovisko Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
miestnosť 1. posch. / č. 14
telefón 02/69 295 201
mobil 0903 655 669
e-mail ...@cvtisr.sk renata.jozsova