Detaily

< späť
meno Bernátová, Margita
sekcia / odbor / oddelenie / referát 4 SEKCIA EKONOMIKY A PREVÁDZKY
4.5 STREDISKO STREDOŠKOLSKÝCH ŠTIPENDIÍ
pracovisko Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
miestnosť 1. posch. / m. č. 160
telefón 02/69 295 233
e-mail ...@cvtisr.sk margita.bernatova