85vyrocie.cvtisr.sk

Detaily

< späť
meno Holienková, Lívia, Ing.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.4 ODBOR PROJEKTOV EŠIF
2.4.2 Oddelenie projektov OP Výskum a inovácie
funkčné zaradenie projektový manažér NP NISPEZ IV
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 243
telefón 02/69 253 140
mobil 0917 452 972
e-mail ...@cvtisr.sk livia.holienkova
×