Detaily

< späť
meno Holienková Lívia, Ing.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 4 SEKCIA STRATÉGIE A PROJEKTOVÉHO RIADENIA
4.2 ODBOR PROJEKTOV EŠIF
funkčné zaradenie projektový manažér
pracovisko Lamačská cesta 8A, 811 04 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 243
telefón 02/69 253 140
mobil 0917 452 972
e-mail ...@cvtisr.sk livia.holienkova