85vyrocie.cvtisr.sk

Detaily

< späť
meno Baránek, Michal, Mgr. art.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 3 NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
3.1 ODBOR PROPAGÁCIE VEDY A TECHNIKY
3.1.2 Oddelenie marketingu NCP VaT
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 218
telefón 02/69 253 134
e-mail ...@cvtisr.sk michal.baranek
×