Detaily

< späť
meno Mertušová Justína, Mgr. PhD.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 7 SEKCIA NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
7.1 ODBOR POPULARIZÁCIE VEDY A TECHNIKY
7.1.4 Redakcia Veda na dosah
funkčné zaradenie samostatný odborný pracovník
pracovisko Lamačská cesta 8A, 811 04 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 216
telefón 02/69 253 130
e-mail ...@cvtisr.sk justina.mertusova