Detaily

< späť
meno Žáková Elena, Ing.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY ŠKOLSTVA A VEDY
2.1 ODBOR MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
2.1.2 Národná kancelária pre program Horizont
funkčné zaradenie národný kontaktný bod pre program Horizont Európa
pracovisko Lamačská cesta 8A, 811 04 Bratislava
miestnosť 3. posch. / č. 332
telefón 02/69 253 164
mobil 0918 766 813
e-mail ...@cvtisr.sk elena.zakova