Detaily

< späť
meno Reptová, Zuzana, M.A.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY ŠKOLSTVA A VEDY
2.1 ODBOR MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
2.1.2 Národná kancelária pre program Horizont
funkčné zaradenie národný kontaktný bod pre program Horizont Európa
pracovisko Lamačská cesta 8A, 811 04 Bratislava
miestnosť 3. posch. / m. č. 334
telefón 02/69 253 153
mobil +421 917 733 513
e-mail ...@cvtisr.sk zuzana.reptova