Detaily

< späť
meno Papanová, Kvetoslava, Ing.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.1 ODBOR MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
2.1.2 Národné kontaktné body pre H2020 - National Contact Points
funkčné zaradenie vedúca oddelenia / Koordinátorka národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 3. posch. / č. 344
telefón 02/69 253 169
mobil +421 917 733 509
e-mail ...@cvtisr.sk kvetoslava.papanova