BioOne

BioOne je databáza obsahujúca plné texty 171 titulov vedeckých časopisov z nasledujúcich oblastí:

  • biochémia
  • biológia
  • botanika
  • ekológia
  • geológia
  • parazitológia
  • poľnohospodárstvo
  • pôdohospodárstvo
  • životné prostredie

Prístup: v študovniach CVTI SR alebo prostredníctvom vzdialeného prístupu do 30. 11. 2012.  

Posledný update stránky: 2013-10-04 14:50