Detaily

< späť
meno Ivičič Martina, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 7 SEKCIA NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
7.2 CENTRUM VEDY
funkčné zaradenie odborný pracovník - Aurelium - Zážitkové centrum vedy
pracovisko Bojnická 3, 831 04 Bratislava
telefón +421 918 547 478
e-mail ...@cvtisr.sk martina.ivicic