Detaily

< späť
meno Baksová, Renáta, Bc.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.4 ODBOR PROJEKTOV EŠIF
2.4.2 Oddelenie projektov OP Výskum a inovácie
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 243
telefón 02/69 253 140
e-mail ...@cvtisr.sk renata.baksova