Detaily

< späť
meno Petrovičová, Lenka, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 7 SEKCIA NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
7.3 ODBOR SPRÁVY A PREVÁDZKY PORTÁLU VÝSKUMU A VÝVOJA
7.3.1 Oddelenie CIP VVI
funkčné zaradenie odborný pracovník, dátový kurátor
pracovisko Lamačská cesta 8A, 811 04 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 201
telefón 02/69 253 199
e-mail ...@cvtisr.sk lenka.petrovicova