Detaily

< späť
meno Arpáš, Martin
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.5 ODBOR INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
2.5.1 Oddelenie prevádzky výpočtovej techniky
funkčné zaradenie technik VT
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 4. posch. / č. 419
telefón 02/69 253 188
e-mail ...@cvtisr.sk martin.arpas