Detaily

< späť
meno Bideau Repčíková, Monika, Mgr. et Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.1 ODBOR MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
2.1.3 Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)
funkčné zaradenie vedúca Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)
pracovisko Rue du Luxembourg 3, 1000 Brusel
miestnosť Nordic House, 4. poschodie
telefón +32 468 21 50 44
e-mail ...@cvtisr.sk monika.repcikova