Detaily

< späť
meno Kralovičová, Lucia, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 7 SEKCIA NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
7.1 ODBOR POPULARIZÁCIE VEDY A TECHNIKY
7.1.3 Redakcia QUARK
funkčné zaradenie samostatný odborný pracovník
pracovisko Staré grunty 52, 842 44 Bratislava
miestnosť 1. posch. / č. 14
telefón 02/69 295 203
e-mail ...@cvtisr.sk lucia.kralovicova