85vyrocie.cvtisr.sk

Kick off meeting národného projektu IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie (13.11.2017)

Vytvorenie efektívneho modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne i perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním sa na profesie v oblasti informatiky a informačno-komunikačných technológií (IKT). To je hlavným cieľom národného projektu IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý dnes slávnostne odštartoval na tzv. „Kick off meeting-u“ v Bratislave.


Národný projekt IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie má zlepšiť vzdelávanie v oblasti informatiky a prírodných vied  

foto:MŠVVaš SR

<< < | 1 | > >>
<< < | 1 | > >>
×