Detaily

< späť
meno Vozák, Martin, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 2 SEKCIA PODPORY VEDY
2.6 ODBOR ROZVOJA INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV
2.6.2 Referát knižnično-informačných systémov
funkčné zaradenie odborný referent
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 220
telefón 02/69 253 206
e-mail ...@cvtisr.sk martin.vozak