Detaily

< späť
meno Zelenák, Marián, Mgr.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 7 SEKCIA NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
7.1 ODBOR POPULARIZÁCIE VEDY A TECHNIKY
7.1.2 Oddelenie marketingu a správy webov NCP VaT
funkčné zaradenie vedúci oddelenia
pracovisko Lamačská cesta 8A, 811 04 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 216
telefón 02/69 253 130
e-mail ...@cvtisr.sk marian.zelenak