Detaily

< späť
meno Pavliková, Marta, Ing., PhD.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 7 SEKCIA NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
7.1 ODBOR POPULARIZÁCIE VEDY A TECHNIKY
funkčné zaradenie vedúca odboru
pracovisko Lamačská cesta 8A, 811 04 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 219
telefón 02/69 253 311
mobil 0917 733 503
e-mail ...@cvtisr.sk marta.pavlikova1