85vyrocie.cvtisr.sk

Detaily

< späť
meno Pavliková, Marta, Ing., PhD.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 3 NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
3.2 ODBOR ELEKTRONICKÝCH MÉDIÍ A MULTIMÉDIÍ
3.1 ODBOR PROPAGÁCIE VEDY A TECHNIKY
funkčné zaradenie vedúca Odboru propagácie vedy a techniky a Odboru elektronických médií a multimédií
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 219
telefón 02/69 253 311
mobil 0917 733 503
e-mail ...@cvtisr.sk marta.pavlikova1
×