O naše skúsenosti s odhaľovaním plagiátov sa zaujímajú Moldavci

Projekt SK ANTIPLAG, ktorý zastrešuje Centrum vedecko-technických informácií SR už päť rokov, zaujal predstaviteľov ministerstva školstva Moldavska. Delegácia zložená z dvoch predstaviteľov ministerstva, troch prorektoriek významných moldavských univerzít a jedného zástupcu inštitúcie patriacej pod ministerstvo sa o projekte prišla informovať priamo do CVTI SR.

Tlačová správa: O naše skúsenosti sodhaľovaním plagiátov sa zaujímajú Moldavci

<< < | 1 | > >>
<< < | 1 | > >>