85vyrocie.cvtisr.sk

Detaily

< späť
meno Zendulková, Danica, Ing.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 3 NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
3.3 ODBOR SPRÁVY A PREVÁDZKY PORTÁLU VÝSKUMU A VÝVOJA
funkčné zaradenie vedúca odboru
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 2. posch. / č. 212
telefón 02/69 253 133
mobil 0918 976 304
e-mail ...@cvtisr.sk danica.zendulkova
×