85vyrocie.cvtisr.sk

Detaily

< späť
meno Dzivák, Jozef, Ing.
sekcia / odbor / oddelenie / referát Array
funkčné zaradenie riaditeľ sekcie
pracovisko Lamačská cesta 8A, 840 05 Bratislava
miestnosť 4. posch. / č. 439
telefón 02/69 253 112
e-mail ...@cvtisr.sk jozef.dzivak
×