Detaily

< späť
meno Smejová, Mária
sekcia / odbor / oddelenie / referát 4 SEKCIA EKONOMIKY A PREVÁDZKY
4.2 ODDELENIE REDAKČNO-TLAČIARENSKÉ
pracovisko Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
miestnosť prízemie / č. 017B
telefón 02/69 253 159
e-mail ...@cvtisr.sk maria.smejova