Detaily

< späť
meno Laštinec, Ján, Ing.
sekcia / odbor / oddelenie / referát 7 SEKCIA NÁRODNÉ CENTRUM PRE POPULARIZÁCIU VEDY A TECHNIKY V SPOLOČNOSTI
7.1 ODBOR POPULARIZÁCIE VEDY A TECHNIKY
7.1.5 Oddelenie audiovizuálnej tvorby
funkčné zaradenie odborný pracovník
pracovisko Lamačská cesta 8A, 811 04 Bratislava
miestnosť 3. posch. / č. 342
telefón 02/69 253 236
e-mail ...@cvtisr.sk jan.lastinec